myhome  

救國團臺南市玉井區團務委員會

青年書櫃換書囉!!

 

 

日期 : 104年09月04日

地點 : 望明活動中心(臺南市玉井區望明里7鄰望明76號)

透過定期換書活動讓書籍更多元化,也讓前來閱讀民眾有更多不同選擇

myhome1

myhome2  

 

 

 

 

 

台南市團委會 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()